Pengisian TUMS

NAMA KETUA PPS 
TUMS (Tindakan Untuk Mencapai Standard) NAMA ASPEK  /                                  STANDARD KUALITI
ABD LATIF BIN SUKIMI 2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.
AFZANIZAM BIN ARIFFIN 3.1.2.1 REKA CIPTA
AFZANIZAM BIN ARIFFIN 3.1.2.2 REKA CIPTA
AFZANIZAM BIN ARIFFIN 3.1.2.3 REKA CIPTA
AFZANIZAM BIN ARIFFIN 3.1.2.4 REKA CIPTA
AFZANIZAM BIN ARIFFIN 3.2.3.1 KADET POLIS
ARIFFIN BIN BAJURI 1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.
ARIFFIN BIN BAJURI 1.2.2 PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang.
ARIFFIN BIN BAJURI 2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
ARIFFIN BIN BAJURI 3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
ARMAN BIN SULAIMAN 2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara terancang.
ARMAN BIN SULAIMAN 3.2.2.1 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ARMAN BIN SULAIMAN 3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.
CHEW JIAN YONG 3.1.2.1 BAHASA INGGERIS
CHEW JIAN YONG 3.1.2.2 BAHASA INGGERIS
CHEW JIAN YONG 3.1.2.3 BAHASA INGGERIS
CHEW JIAN YONG 3.1.2.4 BAHASA INGGERIS
CHEW JIAN YONG 3.2.2.1 PERSATUAN BAHASA INGGERIS
CHEW JIAN YONG 3.2.3.1 PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
EDDY SABREE BIN SALIM 3.1.2.1 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
EDDY SABREE BIN SALIM 3.1.2.2 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
EDDY SABREE BIN SALIM 3.1.2.3 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
EDDY SABREE BIN SALIM 3.1.2.4 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
EDDY SAFBREE BIN SALIM 2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.
EDDY SAFBREE BIN SALIM 3.2.2.1 KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
FADZILAH BINTI KEMAT 2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.
FADZILLAH BINTI  KEMAT 3.1.2.1 SnRT
FADZILLAH BINTI  KEMAT 3.1.2.2 SnRT
FADZILLAH BINTI  KEMAT 3.1.2.3 SnRT
FADZILLAH BINTI  KEMAT 3.1.2.4 SnRT
FADZILLAH BINTI  KEMAT 3.2.2.1 KELAB TUNAS BESTARI
FADZILLAH BT KEMAT 3.2.4.1 PETANQUE
FARIZA BINTI ABD JAMIL 3.2.2.1 PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA
FARIZA BINTI ABD JAMIL 3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.
HADI ABD MUNIR BIN JAMHARI 3.2.2.1 KELAB PROSTAR
HADI ABD MUNIR BIN JAMHARI 3.2.3.1 PERSATUAN SILAT CEKAK PUSAKA USTAZ HANAFI
HASLINORYATI BINTI JAFFAR 1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.
HUZAIMI KAMEL BIN NORDIN 2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.
HUZAIMI KAMEL BIN NORDIN 3.2.4.1 SEPAK TAKRAW
HUZAIMI KAMEL BIN NORDIN 3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.1.2.1 GKT
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.1.2.2 GKT
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.1.2.3 GKT
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.1.2.4 GKT
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.2.2.1 KELAB ROBOTIK
INDRAWATI BINTI TUMUDI 3.2.4.1 PERMAINAN DALAMAN
JAEMAH BINTI  BIDEN 1.3.1 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.
JULIAHARTINI BINTI PAPON 3.1.2.1 RBT
JULIAHARTINI BINTI PAPON 3.1.2.2 RBT
JULIAHARTINI BINTI PAPON 3.1.2.3 RBT
JULIAHARTINI BINTI PAPON 3.1.2.4 RBT
KAHAR MUZAFAR BIN DOLLAH 1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.
KAHAR MUZAFAR BIN DOLLAH 3.1.2.1 GEOGRAFI TG6
KAHAR MUZAFAR BIN DOLLAH 3.1.2.2 GEOGRAFI TG6
KAHAR MUZAFAR BIN DOLLAH 3.1.2.3 GEOGRAFI TG6
KAHAR MUZAFAR BIN DOLLAH 3.1.2.4 GEOGRAFI TG6
KHAIRUL SYAFIQ BIN MA’AROF 3.1.2.1 BAHASA INGGERIS TINGKATAN 6
KHAIRUL SYAFIQ BIN MA’AROF 3.1.2.2 BAHASA INGGERIS TINGKATAN 6
KHAIRUL SYAFIQ BIN MA’AROF 3.1.2.3 BAHASA INGGERIS TINGKATAN 6
KHAIRUL SYAFIQ BIN MA’AROF 3.1.2.4 BAHASA INGGERIS TINGKATAN 6
KHAIRUL SYAFIQ BIN MA’AROF 3.2.4.1 OLAHRAGA
LAM NGIIK CHYI 3.1.2.1 BAHASA CINA
LAM NGIIK CHYI 3.1.2.2 BAHASA CINA
LAM NGIIK CHYI 3.1.2.3 BAHASA CINA
LAM NGIIK CHYI 3.1.2.4 BAHASA CINA
LAM NGIIK CHYI 3.2.2.1 PERSATUAN BAHASA CINA
MARIATI BINTI SIMAHBUD 3.2.2.1 PERSATUAN AGAMA ISLAM
MOHAMAD FUAD BIN MOKHTAR 3.2.2.1 KELAB SETIA
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.1.2.1 SEJARAH
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.1.2.2 SEJARAH
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.1.2.3 SEJARAH
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.1.2.4 SEJARAH
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.2.2.1 KELAB FOTOGRAFI DAN MAJALAH
MOHD DAZUKI BIN MD NOOR 3.2.3.1 KADET BOMBA DAN PENYELAMAT
MOHD FIARAMAN BIN ADAM 3.1.2.1 GEOGRAFI
MOHD FIARAMAN BIN ADAM 3.1.2.2 GEOGRAFI
MOHD FIARAMAN BIN ADAM 3.1.2.3 GEOGRAFI
MOHD FIARAMAN BIN ADAM 3.1.2.4 GEOGRAFI
MOHD HELMY BIN ABDUL MAJID 3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.
MOHD ISMAIL BIN ADAM 3.1.2.1 INTEGRASI
MOHD ISMAIL BIN ADAM 3.1.2.2 INTEGRASI
MOHD ISMAIL BIN ADAM 3.1.2.3 INTEGRASI
MOHD ISMAIL BIN ADAM 3.1.2.4 INTEGRASI
MOHD ISMAIL BIN ADAM 3.2.3.1 PENGAKAP INTEGRASI
MOHD IZZAT BIN ISMAIL 3.2.2.1 KELAB PENCINTA ALAM
MOHD IZZAT BIN ISMAIL 3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.1.2.1 SAINS TERAS
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.1.2.2 SAINS TERAS
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.1.2.3 SAINS TERAS
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.1.2.4 SAINS TERAS
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.2.2.1 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.2.3.1 PENGAKAP
MOHD PAISAR BIN PUTIH 3.2.4.1 BOLA SEPAK
MOHD TAZRUDIN BIN MOHD TAMIN 3.1.2.1 SENI VISUAL TG6
MOHD TAZRUDIN BIN MOHD TAMIN 3.1.2.2 SENI VISUAL TG6
MOHD TAZRUDIN BIN MOHD TAMIN 3.1.2.3 SENI VISUAL TG6
MOHD TAZRUDIN BIN MOHD TAMIN 3.1.2.4 SENI VISUAL TG6
MOHD. NAZRI BIN LAJIM 3.1.2.1 PENGAJIAN AM
MOHD. NAZRI BIN LAJIM 3.1.2.2 PENGAJIAN AM
MOHD. NAZRI BIN LAJIM 3.1.2.3 PENGAJIAN AM
MOHD. NAZRI BIN LAJIM 3.1.2.4 PENGAJIAN AM
MUHAMMAD IZZUDDIN AYZA BIN ABU YAZIZ 3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.
MUHAMMAD IZZUDDIN AYZA BIN ABU YAZIZ 3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
MUHAMMAD IZZUDDIN AYZA BIN ABU YAZIZ 3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang.
MUNALIZA BINTI MOHAMED NOH 3.1.2.1 BAHASA MELAYU TG6
MUNALIZA BINTI MOHAMED NOH 3.1.2.2 BAHASA MELAYU TG6
MUNALIZA BINTI MOHAMED NOH 3.1.2.3 BAHASA MELAYU TG6
MUNALIZA BINTI MOHAMED NOH 3.1.2.4 BAHASA MELAYU TG6
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.1.2.1 FIZIK
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.1.2.2 FIZIK
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.1.2.3 FIZIK
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.1.2.4 FIZIK
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.2.2.1 PERSATUAN SAINS
MUSLIHAH BINTI ABD JALIL 3.2.4.1 PING PONG
NOORAZLIN BINTI ABDULLAH 3.1.2.1 PENDIDIKAN SENI VISUAL
NOORAZLIN BINTI ABDULLAH 3.1.2.2 PENDIDIKAN SENI VISUAL
NOORAZLIN BINTI ABDULLAH 3.1.2.3 PENDIDIKAN SENI VISUAL
NOORAZLIN BINTI ABDULLAH 3.1.2.4 PENDIDIKAN SENI VISUAL
NOORAZLIN BINTI ABDULLAH 3.2.2.1 PERSATUAN PENDIDIKAN SENI
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 3.1.2.1 EKONOMI TG6
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 3.1.2.2 EKONOMI TG6
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 3.1.2.3 EKONOMI TG6
NOR AMALINA BINTI IBRAHIM 3.1.2.4 EKONOMI TG6
NORASMAH BINTI DARMAWI 3.1.2.1 BAHASA MELAYU
NORASMAH BINTI DARMAWI 3.1.2.2 BAHASA MELAYU
NORASMAH BINTI DARMAWI 3.1.2.3 BAHASA MELAYU
NORASMAH BINTI DARMAWI 3.1.2.4 BAHASA MELAYU
NORASMAH BINTI DARMAWI 3.2.2.1 PERSATUAN BAHASA MELAYU
NORHAYATI BINTI BASONI 1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.
NORHAYATI BINTI BASONI 3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang.
NORHAYATI BINTI BASONI 3.2.2.1 PERSATUAN MATEMATIK
NORHIDAYAH BINTI ABD HAMID 2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.
NORHUDA BINTI MUSA 3.1.2.1 MATEMATIK
NORHUDA BINTI MUSA 3.1.2.2 MATEMATIK
NORHUDA BINTI MUSA 3.1.2.3 MATEMATIK
NORHUDA BINTI MUSA 3.1.2.4 MATEMATIK
NORIRMALIZA BINTI AHMAD 1.1.3 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.
     
NUR AKMAL BINTI ABU BAKAR 3.1.2.1 MPV PEMPROSESAN MAKANAN
NUR AKMAL BINTI ABU BAKAR 3.1.2.2 MPV PEMPROSESAN MAKANAN
NUR AKMAL BINTI ABU BAKAR 3.1.2.3 MPV PEMPROSESAN MAKANAN
NUR AKMAL BINTI ABU BAKAR 3.1.2.4 MPV PEMPROSESAN MAKANAN
NUR AKMAL BINTI ABU BAKAR 3.2.2.1 PERSATUAN PEMPROSESAN MAKANAN
NURATIQAH BINTI RAFIK AHMAD 3.2.2.1 PERSATUAN INTEGRASI
NURHAYATI BINTI MD TAHIR 3.2.2.1 KELAB GENERASI ICT
NURHAYATI BINTI MD TAHIR 3.2.3.1 PUTERI ISLAM
NURUL HAJAR BINTI MOHAMMAD 3.1.2.1 MATEMATIK TAMBAHAN
NURUL HAJAR BINTI MOHAMMAD 3.1.2.2 MATEMATIK TAMBAHAN
NURUL HAJAR BINTI MOHAMMAD 3.1.2.3 MATEMATIK TAMBAHAN
NURUL HAJAR BINTI MOHAMMAD 3.1.2.4 MATEMATIK TAMBAHAN
NURUL HAJAR BINTI MOHAMMAD 3.2.4.1 BOLA JARING
NURUL SHUHADA BINTI YUSOF 3.1.2.1 PERNIAGAAN
NURUL SHUHADA BINTI YUSOF 3.1.2.2 PERNIAGAAN
NURUL SHUHADA BINTI YUSOF 3.1.2.3 PERNIAGAAN
NURUL SHUHADA BINTI YUSOF 3.1.2.4 PERNIAGAAN
RASHIDAH BINTI  YUNOS 3.2.2.1 KELAB PENGGUNA
RASHIDAH BINTI YUNOS 2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
RASHIDAH BINTI YUNOS 3.1.2.1 PRINSIP PERAKAUNAN
RASHIDAH BINTI YUNOS 3.1.2.2 PRINSIP PERAKAUNAN
RASHIDAH BINTI YUNOS 3.1.2.3 PRINSIP PERAKAUNAN
RASHIDAH BINTI YUNOS 3.1.2.4 PRINSIP PERAKAUNAN
JOHANAH BINTI MOHAMED 1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.
JOHANAH BINTI MOHAMED 3.3.1.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang.
ROOZANA BINTI MD AMAN 1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.
ROOZANA BINTI MD AMAN 1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang.
ROOZANA BINTI MD AMAN 3.1.2.1 KIMIA
ROOZANA BINTI MD AMAN 3.1.2.2 KIMIA
ROOZANA BINTI MD AMAN 3.1.2.3 KIMIA
ROOZANA BINTI MD AMAN 3.1.2.4 KIMIA
ROSFATMAWATI BINTI HASSAN 3.2.2.1 KELAB KOPERASI
ROSFATMAWATI BINTI HASSAN 3.2.4.1 BOLA BALING
RUHAMSYAZWANI BINTI A. MANAP 3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
SAMSUL ANUAR BIN MD. KHALID 3.1.2.1 PVMA AKUAKULTUR
SAMSUL ANUAR BIN MD. KHALID 3.1.2.2 PVMA AKUAKULTUR
SAMSUL ANUAR BIN MD. KHALID 3.1.2.3 PVMA AKUAKULTUR
SAMSUL ANUAR BIN MD. KHALID 3.1.2.4 PVMA AKUAKULTUR
SHAH RIZAN BIN SIMAN 3.2.2.1 PERSATUAN AKUAKULTUR
SHAH RIZAN BIN SIMAN 3.2.4.1 BADMINTON
SITI NOR AISAH BINTI  ABD. AZIZ 3.2.3.1 KADET REMAJA SEKOLAH
SITI NOR AISYAH BINTI SHAUFI 3.1.2.1 PENDIDIKAN MORAL
SITI NOR AISYAH BINTI SHAUFI 3.1.2.2 PENDIDIKAN MORAL
SITI NOR AISYAH BINTI SHAUFI 3.1.2.3 PENDIDIKAN MORAL
SITI NOR AISYAH BINTI SHAUFI 3.1.2.4 PENDIDIKAN MORAL
SITI NOR AISYAH BINTI SHAUFI 3.2.2.1 PERSATUAN SEJARAH DAN GEOGRAFI
SITI NOR AZAHANI BINTI MOHD KHIR 3.1.2.1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SITI NOR AZAHANI BINTI MOHD KHIR 3.1.2.2 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SITI NOR AZAHANI BINTI MOHD KHIR 3.1.2.3 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SITI NOR AZAHANI BINTI MOHD KHIR 3.1.2.4 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.1.2.1 BIOLOGI
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.1.2.2 BIOLOGI
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.1.2.3 BIOLOGI
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.1.2.4 BIOLOGI
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.2.2.1 KELAB RUKUN NEGARA
SUHAILA BINTI ABDULLAH 3.2.3.1 PANDU PUTERI
SUKRI BIN OSMAN 1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang.
TAN SEU LEE 3.2.2.1 KELAB SPBT
TENGKU NURSYAZLIANA BINTI TENGKU SHAHROM 3.3.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
ZAINI BINTI ISMAIL 3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang.
ZAKI HILWAN BIN ACHOK 3.1.2.1 BAHASA ARAB
ZAKI HILWAN BIN ACHOK 3.1.2.2 BAHASA ARAB
ZAKI HILWAN BIN ACHOK 3.1.2.3 BAHASA ARAB
ZAKI HILWAN BIN ACHOK 3.1.2.4 BAHASA ARAB
ZAKI HILWAN BIN ACHOK 3.2.2.1 PERSATUAN BAHASA ARAB
ZARINA BINTI A. RAHMAN 3.1.2.1 PENDIDIKAN ISLAM
ZARINA BINTI A. RAHMAN 3.1.2.2 PENDIDIKAN ISLAM
ZARINA BINTI A. RAHMAN 3.1.2.3 PENDIDIKAN ISLAM
ZARINA BINTI A. RAHMAN 3.1.2.4 PENDIDIKAN ISLAM