Matlamat & Objektif

MATLAMAT SEKOLAH

  1. Berusaha meningkatkan prestasi akademik dan penglibatan kokurikulum pelajar yang cemerlang
  2. Membimbing pelajar ke arah sahsiah dan disiplin kendiri yang cemerlang
  3. Berusaha mewujudkan perhubungan antara manusia yang mesra, pengasih dan penyayang

 

OBJEKTIF SEKOLAH

  1. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum
  2. Melahirkan pelajar yang cemerlang dan bidang kokurikulum
  3. Melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak mulia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan