SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH

13 Disember 2014 – Daripada Pengetua SMK Sri Kukup mengucapkan salam sejahtera, salam 1Malaysia dan selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SMK Sri Kukup.

Setelah bercuti sekolah, kita seharusnya merasai syabas dan tahniah kepada diri sendiri kerana dapat mengisi ruang cuti persekolahan dengan aktiviti-aktiviti bermakna. Tidaklah terlalu awal saya mengucapkan “Selamat Kembali Ke Sekolah” kepada semua murid, pelajar, guru, anggota kumpulan pelaksana dan warga sekolah. Adalah diharapkan semua pelajar akan lebih bersemangat dan dapat memberi tumpuan sepenuh terhadap pelajaran, terutamanya semasa berada di dalam kelas ketika guru mengajar pada sesi persekolahan tahun 2015. Para guru dan warga sekolah juga diharap bersemangat untuk lebih menunaikan kesempurnaan kerja dan tugas masing-masing.

Selama saya berada di sekolah ini, telah hampir selesai mengimbas, meneliti, mengamati, membaca data, memahami maklumat serta menganalisis rutin dan permasalahan, isu-isu strategik, kelebihan dan kekurangan, cabaran dan peluang, dan posisi sekolah. Pada tahun 2015 dan mendatang akan berlaku pelaksanaan kerja dan tugas guru dengan lebih mantap dan pantas demi mencapai kecemerlangan untuk memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 Gelombang Pertama. Tentunya masih berlaku kekurangan kerana pelbagai punca terutamanya sumber-sumber yang terbatas, namun ianya akan dimanfaatkan dengan sebaiknya melalui perancangan taktikal dan operasi tahun 2015.

Matlamat yang berkesan adalah matlamat yang mencabar diri supaya tekun merancang dan lebih berusaha. Matlamat yang mencabar ini mampu merangsang minda kita berfikir lebih dan ianya akan memberikan momentum dorongan diri yang tinggi. Manakala matlamat yang biasa tidak mempunyai daya tarikan yang kuat. Sebelum memikir “ di luar kotak pemikiran”, adalah lebih baik kita “membesarkan pemikiran” kita supaya mencapai matlamat yang biasa dahulu. Oleh itu semua warga sekolah perlu ada matlamat yang jelas dengan setiap murid dan pelajar perlu boleh menetapkan cita-cita masing-masing.

Marilah kita semua membuat suatu transformasi atau perubahan yang signifikan. Ubahlah diri daripada kekurangan sesuatu kepada kelebihan sesuatu, daripada biasa-biasa kepada lebih bermakna. Transformasi yang nampak sangat mudah seperti murid dan pelajar memakai uniform sekolah dengan segak dan kemas, seperti semua guru mematuhi etika berpakaian dan bertanda nama, seperti perubahan bilik darjah bercirikan bilik darjah abad ke-21. Sementara transformasi  lebih sukar ialah perubahan tak nampak seperti murid dan pelajar tidak membuang masa dan berdisiplin, dan guru senantiasa siap siaga dengan strategi, kaedah, teknik dan pendekatan pedagogi abad ke-21 yang menggunakan 8 peta pemikiran di dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, contohnya.

Kejayaan sekolah bergantung kepada kejayaan warganya. Selamat Kembali Ke Sekolah.

Ditulis oleh En Selamat bin haji Mon [Pengetua SMK Sri Kukup]

BERSYUKUR SMK SRI KUKUP

3 Disember 2014 – Daripada Pengetua SMK Sri Kukup mengucapkan salam sejahtera, salam 1Malaysia dan selamat bercuti kepada semua warga SMK Sri Kukup.

Syukur saya ke hadrat  Allah S.W.T. kerana murid Tingkatan 5 dan pelajar Tingkatan 6 telah menduduki peperiksaan awam dengan sempurna. Hanya kepadaNya kami berserah untuk kejayaan yang dihasratkan. Ramai guru dan staf yang bercuti, semoga dapat bersama-sama keluarga dengan pengisian yang bermanfaat, ceria dan gembira. Namun begitu masih ramai dalam kalangan pentadbir dan staf yang masih bekerja mengurus perjalanan sekolah.

Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti Bengkel Kerja PRIme (Program Residency dan Immersion) selama 5 hari dalam memenuhi perancangan dan pelaksanaan anjakan ke-5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, Gelombang Pertama iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan di setiap sekolah. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkukuh kriteria pemilihan dan proses penggantian bagi Pengetua dan Guru Besar (PGB) mulai 2013. KPM juga melaksanakan Pakej Kerjaya PGB yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid.

Saya ingin memaklumkan maklumat-maklumat berikut (tertakluk kepada perubahan) sebagai panduan untuk semua iaitu:

Bil

Aktiviti

Tarikh

Masa

Tempat

1

Penyelarasan kerja-kerja Buku Panduan Pengurusan Sekolah  2015

07 hingga 11.12.14

8.30 pg

Dewan Makan Asrama

2

Majlis Penyampaian Pentaksiran Tingkatan 3/ PT3

22.12.14

10.00 pg

Dewan Seri Gemilang

3

Pembelian barang keperluan sekolah 2015 bagi Tingkatan 2, 3 dan 5

23 hingga 24.12.14

9.00-12.00 tgh

Koperasi SMK Sri Kukup

4

Mesyuarat Guru Awal Tahun 2015

28.12.14

8.30 pg

Dewan Seri Cemara

5

Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2015

29.12.14

8.30 pg

Dewan Seri Cemara

6

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil 1/2015

29.12.14

11.30 pg

Ditentukan mengikut bidang

7

Mesyuarat HEM Bil 1/2015

30.12.14

8.30 pg

Dewan Seri Cemara

8

Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2015

30.12.14

11.30 pg

Dewan Seri Cemara

9

Pendaftaran Peralihan dan Tingkatan 1 2015

31.12.14

8.00 pg

Dewan Seri Kemuning

10

LDP Bil 1/2015 [Pembelajaran Abad ke-21]

01.01.15

8.00-2.00 tgh

Dewan Seri Cemara

11

Hari Pertama Sekolah 2015

04.01.15

7.25 pagi

Dewan Seri Gemilang

12

Pembelian barang keperluan sekolah 2015 bagi Tingkatan 4

06 hingga 07.01.15

Selepas  waktu persekolahan sesi pagi

Koperasi SMK Sri Kukup

Ditulis oleh En Selamat bin Haji Mon [Pengetua SMK Sri Kukup]