LAPORAN RINGKAS & ULASAN PANEL PENILAI PERTANDINGAN MUSOLLA AL-HAKIM PERINGKAT NEGERI JOHOR

Alhamdulillah. Majlis Penilaian Pertandingan Musolla al-Hakim Peringkat Negeri Johor telah berjalan dengan lancar dan jayanya semalam pada 12 November 2014 .Penilaian telah dilakukan oleh dua orang panel penilai iaitu Ustaz Mahmud bin Kassim dan Ustaz Mohd. Najib bin Nadzar dari Sektor Pendidikan Islam,  JPNJ  serta diiringi oleh Penyelia Kanan Pendidikan Islam PPD Pontian ,Ustazah Khamisiyah binti Pathiroon. Ketibaan dan aluan kehadiran mereka disambut oleh barisan Jawatankuasa Musolla, barisan Imam Remaja dan Jawatankuasa Masjid Bandar Permas. Acara untuk penilaian telah disusun dengan baik dan berjalan mengikut aturannya iaitu dari sesi taklimat, penilaian & simulasi penentuan arah kiblat oleh Imam Remaja.

Antara ulasan panel dalam penilaian tersebut ;

1.Sambutan kehadiran panel sangat bagus kerana melibatkan pihak luar termasuk pihak masjid, PIBG dan sebagainya.

2.Aturcara penilaian teratur dan mesra untuk dinilai .

3.Peranan Imam Remaja ditonjolkan sepanjang penilaian ini iaitu dalam pengacaraan, bacaan doa, bacaan al-Quran dan simulasi penentuan arah qiblat.

4.Pengurusan fail dan bahan bukti menepati kehendak walaupun ada sedikit sebanyak teguran.

5.Pengurusan fizikal, kelengkapan dan hiasan termasuk lanskap (laman Pohon al-Falah & Laman Cerap Falak Syar’ie amat baik dan boleh dicontohi kerana satu-satunya sekolah yang ada laman cerap falak syarie serta mampu disimulasikan di depan pegawai.

6.Secara keseluruhannya amat baik dan mampu untuk diketengahkan insyaallah ke peringkat yang lebih tinggi.

Harapan pihak Jawatankuasa pertandingan sangat tinggi terhadap kejayaan ini, semoga segala sumbangan yang kita curahkan untuk transformasi musolla sehingga berlaku ke tahap ini amat dihargai dan dipohon barokah ilahi buat kita semua. Amiin.

Berikut adalah gambar-gambar sepanjang proses penilaian musolla.

Dilaporkan oleh Ustaz Mohd. Rozamli Bin Mohd. Rozak [Penyelaras  Musolla al-Falah SMK Sri Kukup]

TUGAS GURU KEPADA MURID

15 November 2014 – Daripada Pengetua SMK Sri Kukup mengucapkan salam sejahtera dan salam 1Malaysia kepada semua warga SMK Sri Kukup.

Semua guru mempunyai empat tugas utama iaitu menjaga, mengajar, membimbing dan membantu murid dan pelajarnya. Jika tiada murid, maka tiadalah sekolah. Jika tiada sekolah, maka tiadalah pekerjaan guru. Apabila ada murid, guru sewajarnya memastikan murid dan pelajar selamat semasa dalam pengawasan di sekolah, memastikan mereka berdisiplin dan memastikan kebajikan mereka dipenuhi. Anggota Kumpulan Pelaksana pula berperanan menyokong penyempurnaan tugas guru.

Banyak aspek-aspek kebajikan mesti dipenuhi, diantaranya Sistem Maklumat Murid (SMM), insurans, Skim Bantuan Buku Teks (SPBT), biasiswa dan bantuan, Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) melalui e-Kasih, Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS), kantin, Program Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (PPBK), Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa), Program Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan (3K), asrama, amalan budaya penyayang dan pengurusan data seperti Sistem Pengurusan Murid (SPS). Aspek-aspek keselamatan merangkumi menangani bencana alam, keluar masuk sekolah, persekitaran fizikal sekolah, keselamatan menyertai aktiviti luar, pencegahan kebakaran, tatacara pelaporan kes dan lain-lain lagi.

Aspek pengajaran guru bermula daripada penghayatan Sukatan Pelajaran (SP), Huraian Sukatan Pelajaran (HSP), Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hinggalah Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Asasnya ialah guru mengajar murid belajar. Tempoh masa instruksional perlu dijaga oleh guru sendiri. Guru seharusnya telah mempunyai Bahan Bantu Mengajar (BBM) secara fizikal dan maya. Guru sewajarnya telah menguasai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik pengajaran berkesan yang dapat mencapai pembelajaran secara optimum. Pemantapan berterusan kepada penilaian, pentaksiran dan peperiksaan.

Cabaran terkini ialah guru perlu berubah atau lebih tepat lagi transformasi dalam pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Gelombang pertama PPPM menekankan kepada melatih pengetahuan dan kemahiran baharu guru seperti Program Penutur Jati, i-Think dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Dialog Prestasi memfokus analisis data secara bermakna dan Pelan Intervensi yang harus dilaksanakan tindakannya secara pantas. Seterusnya ialah menghasratkan Pembelajaran Abad Ke-21 secara capaian muktamad menggunakan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC), Belajar Secara Berjalan (Learning Walk), Pemerhatian Pembelajaran (Learning Observation) dan pembangunan bilik darjah. Inilah Program Transformasi Daerah (DTP) sebagai tulang belakang PPPM yang mesti dijayakan oleh semua guru.

Saya bersama-sama pentadbir lain menyeru kepada semua warga SMK Sri Kukup supaya berfikiran positif terhadap semua dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kerajaan Malaysia. Marilah kita pantas pesat melaksanakan PPPM. SIRE-EURO Pelaksanaan Mantap, Tindakan Pantas – Kecemerlangan : Capaian Muktamad Sesebuah Organisasi. Sri Kukup Mantap, Pantas, dan Cemerlang. Hasrat saya dan sangat berharap agar semua warga akan bersama-sama memajukan Sri Kukup Showcase dalam jangkaan tempoh masa 3 tahun.

Ditulis oleh En Selamat bin Haji Mon [Pengetua SMK Sri Kukup]